V/v tham gia ý kiến cho danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 dự kiến áp dụng trong năm 2016
 • Số ký hiệu:
 • 168/STTTT-CNTT
 • Ngày ban hành:
 • Người ký:
 • Đơn vị ban hanh:
 • Loại:
 • Tải file
 • Văn bản khác
 • THUYẾT MINH Quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018
 • QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019
 • CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
 • THUYẾT MINH Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019
 • NGHỊ QUYẾT: Về kết quả giám sát “Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang, cải tạo và bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị quyết 30a, Nghị định 35/2015/NĐ-CP trên địa bàn huyện Điện Biên Đông từ năm 2015-2018”
 • NGHỊ QUYẾT: Về chương trình hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện năm 2020
 • NGHỊ QUYẾT: Về việc Hiệu chỉnh đường địa giới hành chính cấp xã, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • NGHỊ QUYẾT: Về việc thành lập đoàn giám sát “Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 10/02/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, về phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020”
 • NGHỊ QUYẾT: Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
 • 31-40 of 68<  1  2  3  4  5  6  7  >
 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang