NGHỊ QUYẾT: Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020
 • Số ký hiệu:
 • 106/NQ-HĐND
 • Ngày ban hành:
 • Người ký:
 • Lò Văn Sơn
 • Đơn vị ban hanh:
 • Loại:
 • Tải file
 • Văn bản khác
 • THUYẾT MINH Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019
 • NGHỊ QUYẾT: Về kết quả giám sát “Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang, cải tạo và bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị quyết 30a, Nghị định 35/2015/NĐ-CP trên địa bàn huyện Điện Biên Đông từ năm 2015-2018”
 • NGHỊ QUYẾT: Về chương trình hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện năm 2020
 • NGHỊ QUYẾT: Về việc Hiệu chỉnh đường địa giới hành chính cấp xã, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • NGHỊ QUYẾT: Về việc thành lập đoàn giám sát “Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 10/02/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, về phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020”
 • NGHỊ QUYẾT: Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
 • NGHỊ QUYẾT: Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019
 • Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng
 • Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa V
 • Thông báo dự kiến về thời gian tổ chức kỳ họp và phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa V
 • 31-40 of 64<  1  2  3  4  5  6  7  >
 • Số/Ký hiệu: 2162/KL-UBND
  Công tác quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới do UBND các xã ; Nong U; Pú Nhi; Luân Giói, huyện Điện Biên Đông làm chủ đầu tư giai đoạn 2019-2020
 • Số/Ký hiệu: 2251/QĐ-UBND
  Quyết định thu hồi tiền
 • Số/Ký hiệu: 744/KL-UBND
  Kết Luận Thanh Tra: Công tác quản lý, sử dụng ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác tại UBND xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang