Phòng giao dịch NHCSXH huyện Điện Biên Đông triển khai tăng mức cho vay học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng/HSSV

Thời gian đăng: 6/10/2022 8:18:18 AM

Thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Văn bản số 3699/NHCS-TDSV và Công văn số 3789/NHCS-KTTC của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Điện Biên Đông triển khai tăng mức cho vay học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng/HSSV.

Theo đó, từ ngày 19/5/2022 học sinh, sinh viên là thành viên trong hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật được xem xét cho vay vốn để chi phí học tập. Quyết định 05/2022/QĐ-TTg cũng điều chỉnh điều chỉnh nâng mức cho vay tối đa từ 2.500.000đồng lên 4.000.000đồng/tháng/học sinh, sinh viên, tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV; đồng thời sửa đổi khoản 1, Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 thành “Kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn”, vì vậy từ ngày 19/5/2022 đối tượng vay vốn không được giảm lãi cho vay đối với trường hợp người vay trả nợ trước hạn…

Với mục tiêu không để học sinh, sinh viên bỏ học giữa chừng vì lý do khó khăn về tài chính, kể từ khi Quyết định số Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành đến nay Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp; các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; Tổ Tiết kiệm và vay vốn tích cực tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt chương trình tín dụng chính sách đối với Học sinh, sinh viên. Nhờ vậy đã tạo điều kiện cho Học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ có thu nhập bằng 150% hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất về tài chính được vay vốn để trang trải chi phí học tập. Qua đó góp phần ổn định đời sống, tư tưởng cho hộ gia đình và HSSV, nâng cao trình độ dân trí./.

3699-h-ng-d-n-th-c-hi-n-Q-05-HSSV-1-.pdf

Nguồn tin: PK - NHCSXH

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang