Chung tay xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững

Thời gian đăng: 6/17/2022 3:23:06 PM

ĐBP - Sáng nay 17/6, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về kết quả kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến nay; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến nay, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành; sự chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức cấp trên và sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển (năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,01%, 6 tháng đầu năm dự ước tốc độ tăng trưởng đạt 8,81%). Sản xuất nông nghiệp đảm bảo mục tiêu đề ra, diện tích cây ăn quả tiếp tục được mở rộng, cây cao su đã cho khai thác mủ, các hộ gia đình, cá nhân tham gia hưởng thu nhập từ 4,5-7 triệu đồng/người/tháng, tiếp tục duy trì và chăm sóc diện tích cây Cà phê, cây Chè hiện có, cây Mắc Ca được tập trung chỉ đạo phát triển với quy mô lớn, mở ra cơ hội xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, đời sống cho Nhân dân; tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ước đạt 42,96%... Có được kết quả đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch Covid  -19 diễn biến phức tạp, MTTQ và các đoàn thể đã làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch; tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, Quỹ Vaccine Covid-19… góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống Covid-19, vừa thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của người dân. Đặc biệt, trong quá trình hoạt động, ngoài việc thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm và hướng mạnh về cơ sở, MTTQ và các đoàn thể cũng chủ động tham gia và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức mình đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng tham gia một số ý kiến phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động, như: Việc nắm tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân có lúc chưa kịp thời; việc đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chính sách của đoàn viên, hội viên hạn chế, chưa khơi dậy hết tiềm năng, sức sáng tạo của đoàn viên, hội viên; các phong trào, cuộc vận động chưa có nhiều đột phá mới, hiệu quả chưa rõ nét; chất lượng giám sát, phản biện xã hội có việc hiệu quả chưa cao, chưa góp phần làm chuyển biến nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ…

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong đó cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đã đề ra để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, hội viên; tập trung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, hội viên. Cùng với đó, làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chấn chỉnh, khắc phục; phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đối với thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân… từ đó xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững.

Tin, ảnh: Quang Long

Nguồn tin: http://www.baodienbienphu.info.vn/

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang