HĐND huyện Điện Biên Đông khóa VI thông qua 11 nghị quyết

Thời gian đăng: 12/20/2022 2:17:24 PM

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, sau 1,5 ngày làm việc kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng thời, HĐND huyện đã dành thời gian thỏa đáng để tiến hành thảo luận, chất vấn lãnh đạo và thành viên Ủy ban nhân dân huyện ở nhiều lĩnh vực về các vấn đề cử tri quan tâm. Phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, xây dựng, thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng của các vị đại biểu HĐND huyện đối với các nội dung trình tại kỳ họp và trách nhiệm của đại biểu trước cử tri. Các thành viên UBND huyện trả lời đúng trọng tâm và yêu cầu đề ra.

319366240_1358345051573053_3727611002392245094_n.jpg

318199241_495779652420986_8193113015127144882_n.jpg

Các đại biểu tham gia chất vấn tại kỳ họp

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của đại biểu, ý kiến tiếp thu, giải trình của lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị. Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện đã thảo luận và thông qua 11 Nghị quyết về: Mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023; phân bổ thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương; Thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; kết quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện; dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023; thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện năm 2023; bầu bổ sung ủy viên UBND huyện; về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Mùa A Vảng - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, đảm bảo cân đối và hiệu quả sử dụng ngân sách, đáp ứng nhu cầu cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thực hiện các thủ tục đầu tư tổ chức khởi công các dự án đầu tư công năm 2023 trong quý I, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, tiến độ triển khai các dự án, tiểu dự án nguồn vốn sự nghiệp 3 chương trình Mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân các nguồn vốn được giao trong năm trong năm 2023. Phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thủ tục, hoàn thành dứt điểm việc giao đất, giao rừng, Cấp giấy CN QSDĐ lâm nghiệp theo Kế hoạch 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019  của UBND tỉnh và tiến hành trồng mắc ca đảm bảo kế hoạch giao. Thực hiện nghiêm việc trả các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong huyện và các kiến nghị nêu trong báo cáo kết quả giám sát của các Ban, Thường trực HĐND huyện; yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được chất vấn và giải trình tại kỳ họp thực hiện đầy đủ các nội dung được kết luận tại phiên trả lời chất vấn, báo cáo HĐND huyện và cử tri trong huyện vào kỳ họp tiếp theo. Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường nông thôn, các nguồn nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chính đáng của công dân và của cử tri ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy. Quan tâm phát triển văn hóa, đầu tư cho con người, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thành công Hội xuân cho Nhân dân đón Tết Quý Mão năm 2023 vui tươi, tiết kiệm, an toàn.

Đề nghị Thường trực HĐND và các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện quan tâm, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết  HĐND đã thông qua tại kỳ họp này, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy những mặt tích cực và khắc phục những bất cập, hạn chế. Đề nghị HĐND các địa phương khẩn trương tổ chức họp HĐND để kịp thời triển khai các nghị quyết của HĐND huyện tại địa phương mình.

 

Nguồn tin: Sao Khuê

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang