Hội Nông dân xã Chiềng Sơ thực hiện tốt công tác uỷ thác với Ngân hàng CSXH

Thời gian đăng: 9/15/2022 2:08:52 PM

Phát huy vai trò của tổ chức hội trong công tác ủy thác vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, trong những năm qua, Hội Nông dân xã Chiềng Sơ đã làm tốt công tác quản lý, phối hợp giải ngân vốn vay cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, giúp hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, chủ động vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Hội đã phối hợp với NHCSXH triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác, góp phần đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các cấp hội đã làm tốt vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến cán bộ, hội viên; đưa Chỉ thị số 40 vào cuộc sống của người dân góp phần thực hiện có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

1592022.jpg

Cán bộ Hội cùng NHCSXH tổ chức họp bình xét hộ vay vốn

Phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình SXKD điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về chương trình tín dụng ưu đãi cho cán bộ, hội viên…

Đến nay, Hội Nông dân xã Chiềng Sơ đang quản lý 06 Tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ đạt 10.463 triệu đồng cho 222 hộ vay vốn với 10 chương trình tín dụng. Một số chương trình có dư nợ cao như: cho vay hộ nghèo 18.075 triệu đồng, hộ cận nghèo trên 2.446 triệu đồng, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 5.693 triệu đồng, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn  1.133 triệu đồng….

 Nguồn vốn chính sách giúp nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, xây dựng được nhiều mô hình SXKD hiệu quả; nhiều hộ gia đình làm được nhà ở khang trang, sạch đẹp, xây dựng được các công trình vệ sinh đảm bảo các tiêu chí vệ sinh môi trường…

Để nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác từ NHCSXH, thời gian tới, Hội Nông dân xã Chiềng Sơ tiếp tục phối hợp với NHCSXH thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm truyền tải đầy đủ các chủ trương, chính sách mới của Ðảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến hội viên; tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động ủy thác cho vay và kiểm tra, giám sát, đảm bảo nguồn vốn được nông dân sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Đồng thời, biểu dương những điển hình trong tổ chức thực hiện ủy thác, sử dụng vốn vay. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn có hiệu quả… giúp các hộ dân từng bước thoát nghèo, phát triển SXKD.

Nguồn tin: Tòng Thanh- NHCSXH

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang