Phòng giao dịch NHCSXH huyện Điện Biên Đông triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất kịp thời theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian đăng: 10/12/2022 10:25:05 AM

Thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ quy định việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để ngân hàng CSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Dưới sự chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam về việc thực hiện hạch toán giảm lãi suất đối với các khoản vay phát sinh từ 01/01/2022 với mức giảm lãi suất 2%/năm. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Điện Biên Đông đã rà soát đảm bảo đồng vốn được hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tính đến 30/9/2022 NHCSXH huyện Điện Biên Đông đã thực hiện hỗ trợ cho 1.961 khoản vay với số tiền vay là 93.271 triệu đồng, số tiền lãi người dân được hỗ trợ là hơn 764 triệu đồng.

12102022.jpg

Ảnh: Tuyên truyền về hỗ trợ lãi suất tại xã Tìa Dình

Đây là yếu tố tích cực giúp người dân giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh./.

Nguồn tin: Phú Khiêm - NHCSXH

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang