Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức tập huấn nghiệp vụ tại xã Xa Dung

Thời gian đăng: 7/2/2022 9:42:08 AM

Sáng ngày 01/7/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Điện Biên Đông phối hợp với các tổ chức chính trị cấp xã, Ban Quản lý của 23 tổ TK&VV, 19 trưởng bản xã Xa Dung tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho vay ủy thác năm 2022 tại xã Xa Dung.

Tại lớp tập huấn, cán bộ NHCSXH huyện giới thiệu tóm tắt các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH; Giải pháp tăng cường vai trò của Ban Giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã; Giải pháp tăng cường vai trò của Trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV. Đồng thời triển khai các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH.

3062022.jpg

Đồng chí Tòng Văn Thanh - Phó Giám đốc NHCSXH huyện triển khai nội dung tập huấn

Qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu nắm được nội dung, các nghiệp vụ cho vay tại NHCSXH, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, giúp cho cán bộ Ban giảm nghèo xã nắm bắt để thực hiện một số nhiệm vụ trong tham mưu UBND cấp xã: Về quản lý các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, xác định nhu cầu vốn và tổ chức thực hiện chỉ đạo kế hoạch tín dụng được giao, xác định đối tượng vay vốn. Tham mưu UBND cấp xã xây dựng và thực hiện phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, thành lập và đưa Tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi đi vào hoạt động để xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi. Chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác trong việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

Nguồn tin: Tin bài, ảnh: Nguyễn Ngọc-NHCSXH

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang