Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý cấp huyện, xã trong việc triển khai Chu trình OCOP thường niên năm 2022

Thời gian đăng: 11/4/2022 9:59:32 AM

Thực hiện Văn bản số 122/VPĐP-OCOP ngày 19/10/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý cấp huyện, xã trong việc triển khai Chu trình OCOP thường niên năm 2022; ngày 04/11/2022, 33 cán bộ là thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc OCOP cấp huyện, Lãnh đạo, cán bộ xã phụ trách về Chương trình OCOP tham dự lớp tập huấn tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện.

20221104_081114.jpgToàn cảnh Lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên tham dự được truyền đạt một số nội dung như: Những điều cần biết về chương trình OCOP; Sự cần thiết, nguyên tắc của chương trình OCOP; bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng OCOP; nội dung chương trình OCOP, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về OCOP; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chu trình OCOP và các biểu mẫu; hướng dẫn cán bộ quản lý chương trình OCOP và một số nội dung quan trọng có liên quan khác.

Thông qua lớp tập huấn, cung cấp cho các học viên những thông tin, kiến thức cơ bản, những vấn đề chung về mục tiêu, nội dung cơ bản của Chương trình OCOP, chu trình thực hiện OCOP, bộ tiêu chí và công tác quản lý chương trình các cấp. Từ đó ứng dụng vào thực tế phát triển kinh tế, sản xuất hàng hóa, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng của chương trình, khuyến khích đầu tư phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

Bên cạnh đó, các học viên còn được trực tiếp, trao đổi cập nhật thông tin với giảng viên, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và tiếp cận có hiệu quả với phương thức, quy trình tổ chức chấm điểm, đánh giá xếp loại các sản phẩm tham gia Chương trình các cấp và phương thức tổ chức quản lý thực hiện tại địa phương.

Nguồn tin: Sao Khuê

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang