Giao ban định kỳ giữa Ngân hàng chính sách xã hội huyện với Hội đoàn thể.

Thời gian đăng: 9/28/2022 8:42:17 AM

Sáng nay (28/9), tại phòng họp Khối đoàn thể huyện, Ngân hàng CSXH huyện Điện Biên Đông cùng 04 đơn vị nhận ủy thác (Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên) tổ chức họp giao ban kỳ III năm 2022.

Tại cuộc họp, đại điện Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động ủy thác tín dụng chính sách xã hội kỳ III/2022; phương hướng nhiệm vụ kỳ IV/2022. Theo đó, tổng dư nợ ủy thác đến 25/09/2022: 369.596 triệu đồng, tăng 13.488 triệu đồng so với kỳ II/2022; Huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân số dư: 21.570 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch được giao; Các Hội đoàn thể đã gửi Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022 và gửi Biên bản kiểm tra theo kế hoạch; thực hiện hoàn thành đối chiếu phân loại nợ năm 2021;… Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: việc cho vay quay vòng nguồn vốn tại phiên GDX thực hiện chưa tốt. Nợ quá hạn cao, còn ở mức cao trong tỉnh và có tính chất không ổn định, số tổ TK&VV có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2% là: 14 tổ (Pú Hồng 4 tổ; Mường Luân, Xa Dung, Nong U 2 tổ; Luân Giói, Phình Giàng, Keo Lôm, Pu Nhi 1 tổ); Lãi tồn cao 773 triệu đồng; Chất lượng hoạt động ủy thác chưa thực sự hiệu quả, việc đôn đốc nợ đến hạn, quá hạn, thu lãi tồn và tham gia gửi tiết kiệm chưa tốt dẫn đến kết quả đạt được chưa đạt yêu cầu.

306793622_5360092140768643_1009070119123030285_n.jpgToàn cảnh cuộc họp

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kỳ IV năm 2022, Ngân hàng CSXH và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp bám sát nội dung văn bản thỏa thuận và văn bản liên tịch đã ký để chỉ đạo Hội, đoàn thể cơ sở theo cấp quản lý thực hiện tốt các nội dung đã ký kết; Tích cực tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng ưu đãi đến đối tượng thụ hưởng; Các quy định về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay của NHCSXH theo từng chương trình cho vay; vận động người vay chấp hành quy ước của Tổ TK&VV, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ; Tăng cường công tác xử lý nợ xấu, rà soát  hộ vay chuyển khỏi nơi cư trú nâng cao chất lượng tín dụng; Thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn vay của 100% các món vay mới chậm nhất 30 ngày kể từ ngày giải ngân; tổ chức trực tiếp kiểm tra đối chiếu từng hộ vay; Tập trung mọi nguồn lực thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch giao tăng trưởng, thu 100% nợ đến hạn, thu lãi đạt trên 99% lãi phải thu và thu tiền gửi tiết kiệm.

Nguồn tin: Sao Khuê

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang