Ngân hàng CSXH huyện Điện Biên Đông hoàn thành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ tín dụng năm 2022

Thời gian đăng: 7/15/2022 2:26:54 PM

15720221.jpg
Nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, năng lực quản lý của Ban giảm nghèo, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban Quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trong việc thực hiện tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Điện Biên Đông. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã tổ chức 22 lượt hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho 55 cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, 504 thành viên Ban quản lý các Tổ TK&VV (Tổ trưởng và Tổ phó), Ban giảm nghèo xã, 198 cán bộ trưởng bản, tổ dân phố của 14 xã, thị trấn  trên toàn huyện và đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, hoàn thành 100% kế hoạch tập huấn trong năm 2022.

Nội dung của các hội nghị tập huấn xoay quanh các vấn đề cơ bản về hoạt động của NHCSXH; chức năng, nhiệm vụ của Ban giảm nghèo, Hội đoàn thể nhận uỷ thác, Trưởng thôn, Ban quản lý tổ TK&VV cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội; các chương trình tín dụng đang thực hiện; các giải pháp phát huy vai trò của Ban giảm nghèo UBND cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách. Đặc biệt là đẩy mạnh việc thực hiện cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định đảm bảo công khai, minh bạch, tránh để xảy ra sai sót, trục lợi các chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Trong thời gian tới, NHCSXH huyện phối hợp với các Hội đoàn thể các cấp tiếp tục hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022.

Nguồn tin: Tòng Thanh - NHCSXH

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang