Kết quả thực hiện tín dụng năm 2022

Thời gian đăng: 2/17/2023 2:20:12 PM

Năm 2022 là một năm kinh tế - xã hội, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Điện Biên Đông đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để tiếp vốn kịp thời cho người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

1722023.jpg

Giao dịch tại điểm giao dịch thị trấn huyện Điện Biên Đông

Thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo chi nhánh NHCSXH tỉnh Điện Biên; sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND - UBND huyện Điện Biên Đông, cùng với sự tâm huyết, nhiệt tình của từng cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện; UBND các xã,thị trấn, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các ban, ngành liên quan, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện năm 2022 đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Tính đến 31/12/2022, tổng nguồn vốn 386.076 triệu đồng, tăng 52.402 triệu đồng so với năm 2021 (năm 2021: 33.674 triệu đồng), tăng trưởng nguồn vốn đạt 15,70 %; tổng dư nợ hiện Phòng giao dịch đang quản lý là 385.676 triệu đồng, tăng 52.181 triệu đồng so với đầu năm 2021, tốc độ tăng 15,64%. Tổng doanh số cho vay 131.249 triệu đồng; tổng doanh số thu nợ 78.706 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Cũng nhờ nguồn vốn này mà nhiều hộ dân trên địa bàn mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt vươn lên khá giả.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp tốt với NHCSXH trong việc thực hiện văn bản liên tịch và hợp đồng ủy thác thông qua việc thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền vận động các chủ trương, chính sách tín dụng sâu rộng đến với các đối tượng thụ hưởng; đặc biệt là việc tuyên truyền chương trình cho vay giải quyết việc làm, giúp các đối tượng vay vốn được tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế, nhờ đó ổn định được cuộc sống.

Công tác kiểm tra giám sát hoàn thành 100% kế hoạch. Qua kiểm tra ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, góp phần rất lớn trong việc ngăn chặn tín dụng đen, giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống, cùng với địa phương thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Nhìn chung, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được triển khai đến 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi, giúp họ có nguồn vốn để làm ăn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập….Trong thời gian tới, đơn vị sẽ bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện để tiếp vốn vay ưu đãi cho người dân phát triển kinh tế, đồng thời tiếp tục tập trung nguồn vốn cho vay theo các chương trình, nhất là ưu tiên cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách vay vốn để phát triển sản xuất. Góp phần hiện thực hóa mục tiêu đảm bảo giải ngân kịp thời nguồn vốn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguồn tin: Văn Thanh

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang