DANH SÁCH Hội đồng nhân dân Huyện Ban hành
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
102/NQ-HĐND 12/20/2019 NGHỊ QUYẾT: Về kết quả giám sát "Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 10/02/2017 của BCH Đảng bộ huyện khóa V về phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020"
106/NQ-HĐND 12/20/2019 NGHỊ QUYẾT: Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020
54/NQ-HĐND 07/19/2019 NGHỊ QUYẾT: Về kết quả giám sát “Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang, cải tạo và bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị quyết 30a, Nghị định 35/2015/NĐ-CP trên địa bàn huyện Điện Biên Đông từ năm 2015-2018”
53/NQ-HĐND 07/19/2019 NGHỊ QUYẾT: Về chương trình hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện năm 2020
52/NQ-HĐND 07/19/2019 NGHỊ QUYẾT: Về việc Hiệu chỉnh đường địa giới hành chính cấp xã, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
51/NQ-HĐND 07/19/2019 NGHỊ QUYẾT: Về việc thành lập đoàn giám sát “Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 10/02/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, về phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020”
50/NQ-HĐND 07/19/2019 NGHỊ QUYẾT: Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
49/NQ-HĐND 07/19/2019 NGHỊ QUYẾT: Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019
37/KH-HĐND 06/24/2019 Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa V
36/TB-HĐND 06/24/2019 Thông báo dự kiến về thời gian tổ chức kỳ họp và phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa V
 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang