Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên kiểm tra, giám sát tại huyện Điện Biên Đông

Thời gian đăng: 11/23/2022 3:56:03 PM

Để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn phục vụ cho công tác chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Điện Biên, ngày 23/11/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh do đồng chí Trần Văn Thượng - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại huyện Điện Biên Đông.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Tăng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện.

Theo báo cáo, ngay từ đầu năm, Ban đại diện HĐQT huyện đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban đại diện phụ trách kiểm tra, giám sát địa bàn các xã phù hợp với nhiệm vụ công tác chuyên môn. Tổ chức  quán triệt, triển khai kịp thời và thực hiện tốt các văn bản của TW, của tỉnh có liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách; trên địa bàn huyện đã và đang triển khai 17 chương trình tín dụng chính sách, nguồn vốn cơ bản đáp ứng được nhu cầu về vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Tổng nguồn vốn 380.400 triệu đồng; thành lập được  253  tổ TK&VV, với 8.739 hộ vay vốn tham gia sinh hoạt và gửi tiền tiết kiệm; Tổng dư nợ cho vay ủy thác 376.243 triệu đồng, chiếm 99,29%/tổng dư nợ, tăng43.907 triệu đồng so với đầu năm; Tỷ lệ giải ngân tại xã đạt 95,6%, thu nợ đạt 95,7%, thu lãi đạt 97,7%... Tuy nhiên cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền cấp xã, trưởng bản chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác quản lý, giám sát; Chất lượng tín dụng trên địa bàn có một số nơi còn chưa tốt; việc tổ chức tuyên truyền và quản lý chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

33dcdef115abccf595ba23112022.jpg

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Thượng - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi theo quy định;tăng cường công tác xử lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng đối với các chương trình tín dụng; rà soát nắm bắt tình hình nợ xấu, nhất là nợ quá hạn và nợ hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú; Tăng cường công tác tự giám sát, tự kiểm tra để sớm phát hiện những tồn tại, sai sót, kịp thời chỉnh sửa, củng cố địa bàn hoạt động kém hiệu quả để nợ quá hạn cao, lãi tồn lớn...

Theo Kế hoạch, Đoàn sẽ đi kiểm tra tại UBND xã Na Son và các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn, hộ vay vốn.

Nguồn tin: Sao Khuê

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang