Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06

Thời gian đăng: 7/1/2022 10:59:27 AM

Sáng 01/7/2022, Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện Điện Biên Đông đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 nhằm đánh giá thực trạng tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đồng chí Bùi Ngọc La – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

291675552_5113511828760010_2132480041797970055_n.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an huyện báo cáo đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022 Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện đã ban hành các văn bản để triển khai nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm liên đới khi để những tồn tại, hạn chế ở đia phương mình liên quan đến công tác triển khai Đề án 06;  đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND cấp xã triển khai Đề án 06 theo đúng lộ trình; việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành đang được triển khai theo lộ trình phục vụ tích cực việc thực hiện các dịch vụ công, đồng thời từng bước bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ các tiện ích của Đề án. Tính đến ngày 28/6/2022, đã thu nhận được 43.901 hồ sơ cấp căn cước công dân; rà soát, làm sạch 12.843/14.572 dữ liệu tiêm chủng Covid-19, đạt tỷ lệ 88,1%; rà soát được 317 người có công với cách mạng còn sống… Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án 06 còn một số tồn tại, hạn chế như đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp xã nhất là lực lượng chuyên trách vừa thiếu, vừa yếu, trình độ cán bộ thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công còn hạn chế; trình độ công nghệ thông tin của người dân thấp, điều kiện kinh tế khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06 trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện đã đề ra một số phương hướng, đó là: Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp về Đề án 06; quan tâm chỉ đạo quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc trực tiếp tại cơ sở, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập phát sinh để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, người dân về Đề án 06 nhằm tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền, Nhân dân toàn huyện để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả; đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử; thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin công dân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; thường xuyên cập nhật, bổ sung trường thông tin công dân mở rộng để làm giàu dữ liệu phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đánh giá tình hình thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới để việc thực hiện Đề án 06 được tốt hơn.

290765534_5113512975426562_6439117811283438999_n.jpgĐồng chí Bùi Ngọc La - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc La - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các đồng chí thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc; các cấp, ngành, địa phương cùng những kết quả đạt được trong chỉ đạo, triển khai Đề án 06 trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc cần “nêu gương” trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, từng thành viên của Tổ công tác từ cấp huyện đến thôn, bản, tổ dân phố phải thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu triển khai thực hiện. Lực lượng Công an cần làm tốt vai trò thường trực tham mưu triển khai các hoạt động của Tổ công tác các cấp, đẩy mạnh công tác làm sạch dữ liệu, công tác tiếp nhận hồ sơ căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu, tham gia đăng ký định danh điện tử; rà soát, bố trí đủ cơ sở vật chất, hạ tầng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đủ trình độ, năng lực để thực hiện công việc được giao theo thẩm quyền; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06; các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện các công việc được giao trong Đề án.

Nguồn tin: Sao Khuê

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang