Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn xã Pú Hồng

Thời gian đăng: 6/15/2022 8:09:38 AM

Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Điện Biên Đông đã phát huy được hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

1562022.jpg

Buổi sinh hoạt Tổ Tiết kiệm & vay vốn tại bản Ao Cá, xã Pú Hồng.

Đến nay nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH huyện Điện Biên Đông đã thực hiện cho vay tại 17/17 bản của xã Pú Hồng, dư nợ đạt hơn 24,908 triệu đồng, 602 khách hàng đang còn dư nợ và hơn 688 món vay từ 11 Chương trình tín dụng chính sách đang triển khai thực hiện. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn cho người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm; hỗ trợ chi phí cho học sinh, sinh viên đang đi học; hỗ trợ người dân được tiếp cận nguồn vốn chính sách ưu đãi phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo…

Để tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc cung cấp nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi cho sản xuất và đời sống, đồng thời góp phần ngăn chặn tình trạng tín dụng đen ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa hiện nay, ngoài việc tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý, giám sát nguồn vốn tín dụng chính sách đang thực hiện cho vay tại các Tổ tiết kiệm và vay vốn. NHCSXH huyện Điện Biên Đông tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ- CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện cho người dân tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả, tăng mức gửi tiền tiết kiệm hàng tháng thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn vào Ngân hàng nhằm mục đích có nguồn tiền tích lũy để trả nợ khi đến hạn. Ngoài ra, NHCSXH huyện Điện Biên Đông còn đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn, khách hàng vay vốn trên địa bàn xã cài đặt ứng dụng NHCSXH-GDTC” được NHCSXH Việt Nam xây dựng và phát triển./.

Nguồn tin: Phú Khiêm - NHCSXH

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang